Gas

Gas speelt nog steeds een grote rol bij het verwarmen van onze huizen. U wilt er goed bijzitten, daar zorgen we voor. We gebruiken zoveel mogelijk duurzame energiebronnen. U kunt zelf kiezen welk gasproduct het beste past bij uw woonwensen. Dat is wel zo prettig.

Een deskundig en veilig aangelegd gasleidingnetwerk is van levensbelang. Aadcv is een gecertificeerd en betrouwbaar bedrijf en maakt hierbij uitsluitend gebruik van Kiwa en Giveg gekeurd leidingmateriaal en fittingen. De aanleg van leidingwerk wordt uitgevoerd volgens de daarvoor geldende kwaliteitsnormen en voorschriften. Na het controleren van uw gasinstallatie en het vervangen van leidingen, wordt uw systeem voor ingebruikname uitgebreid getest op gasdichtheid om weglekken uit te sluiten.

Heeft u last van gaslucht of vermoedt u een gaslekkage, neemt u dan zo snel mogelijk contact op. Wij helpen u altijd zo spoedig mogelijk, zodat u weer zeker kunt zijn van een betrouwbare gasinstallatie en u zich weer veilig kunt voelen in uw woning.

Laat het aanleggen van gasleidingen bij voorkeur over aan een erkend installateur.
Bent u verhuisd naar een oudere woning? Vraag een erkend installateur om het leidingennet te testen op onder meer lekkages en aantasting.
Zelf gesleuteld aan de gasinstallatie? Laat na afloop het eindresultaat altijd controleren door een erkend installateur. Deze controle dient in elk geval te bestaan uit een drukstoot op de nieuw aangelegde leiding (als de gastoestellen nog niet zijn aangesloten) gevolgd door een dichtheidsbeproeving (nadat de toestellen zijn aangesloten). Details van deze beproeving vindt u in NPR 3378-1 (uitgave NEN, Delft).
De basisregels in deze klusbeschrijving zijn een sterk vereenvoudigde weergave van de gastechnische voorschriften.